ISTORIC DASC LUGOJ

 1. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social;
 2. OUG nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, in prezent abrogata;
 3. Legea nr. 17 din 6 martie 2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata la 6 martie 2006;
 4. Legea nr. 321 din 26 iunie 2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0-12 luni;
 5. Ordinul nr. 449 din 28 iunie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 luni care nu beneficiaza de lapte matern, in prezent abrogat;
 6. Ordinul nr. 1253 din 31 martie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern;
 7. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat;
 8. HG nr. 1099/2001 care aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, in prezent abrogate;
 9. HG nr. 1010/2006 , care aproba normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 416/2001;
 10. Legea nr. 116/2002 pentru combaterea marginalizarii sociale;
 11. OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
 12. Norme metodologice din 25 iunie 2004 de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, in prezent abrogate;
 13. HG nr. 539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
 14. HG nr. 1007 din 1 septembrie 2005 privind modificarea HG nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
 15. OUG nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;
 16. HG nr. 1539 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;
 17. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;
 18. OUG nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile ulterioare;
 19. HG nr. 217 din 27 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice;
 20. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 21. OUG nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului;
 22. HG nr. 1825 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, in prezent abrogata;
 23. HG nr. 1025 din 9 august 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 24. Legea nr. 47 din 8 martie 2006 privind sistemul national de asistenta sociala;
 25. Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicata in 2008;
 26. Legea nr. 482 din 19 decembrie 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti, in prezent abrogata;
 27. Hotararea Nr.169 din 28 octombrie 2010 a Consiliului Local al Municipiului Lugoj privind infiintarea unui Compartiment de tip "after school" pentru copiii cu risc de abandon scolar sau familial in subordinea Centrului de zi pentru minori cu handicap neuropsihic Lugoj, Metodologie si acte necesare .