Serviciile Sociale acreditate,furnizate de DASC Lugoj


Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale Denumirea serviciului social
8899CZ-D-I Centrul de Zi pentru persoanele adulte cu dizabilitati
8899CPDH-I Cantina Sociala
8891CZ-C-I Centrul de zi pentru copiii aflati in situatie de risc de separare de parinti din Maguri
8891CZ-C-II Centrul de zi pentru copiii aflati in situatii de risc
8730-CR-V Centrul rezidential pentru persoane varstnice
8810CZ-V-I Centrul de zi pentru persoane varstnice
8810ID-I Ingrijirea la domiciliu a persoanelor varstnice
8891 -CZ-C-I Serviciul Crese