Serviciul Creşe


Beneficiarii serviciilor acordate de Serviciul Crese sunt copii cu vârste cuprinse între 2-3 ani care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Lugoj şi care sunt apţi din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea.


Adresa si date de contact


Microraion I - Aleea Brazilor Nr.3

Tel: 0256 356 305


Actele necesare inscrieri la Cresa sunt:


 1. copie de pe certificatul de naştere al copilului;
 2. copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali , certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
 3. copie de pe certificatul de căsătorie al părinţilor;
 4. sentinţă de divorţ/copie certificat de deces (unde este cazul);
 5. dosar plic.
 6. Cerere de inscriere - Descarca model Adeverinta de venit
 7. Adeverinta de venit - Descarca model Cerere de inscriere la cresa

Criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere în vederea clasificării dosarelor pentru admiterea copiilor în creşă sunt:


 1. vârsta copilului de doi ani împliniţi;
 2. domiciliul – în zona în care se află creşa şi zonele limitrofe, dovedite cu actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali;
 3. familie monoparentală cu unul sau mai mulţi copii în întreţinere;
 4. fraţi sau surori care frecventează grădiniţe în incinta căreia funcţionează creşa sau şcoli aflate în apropiere;
 5. vechimea cererii – în situaţia în care sunt doi sau mai mulţi copii care împlinesc 2 ani în aceeaşi lună, se departajează în funcţie de vechimea cererii.

Zonele şi străzile arondate Creşelor:


Creşa nr.1

Zona Micro 1. , Zona Făgetului, Zona Buchini , Zona Balta Lata, Zona Pieţei, Zona Primăriei, str. Cloşca , str. Horia , Str. Dunării.

Creşa nr.2

Zona Micro 2 , Zona Micro 3, Zona Micro 4 , Zona Micro 5, Zona Cotu Mic , Zona Naimontelep, str. Jabărului , str. Huniade, str. Primăverii , str Crişan, str. Splaiul Corneliu Coposu, str. Splaiul 1 dec 1918., str Ghe.Doja.

Creşa nr.3

Zona parcului G. Enescu, Zona Gării, Zona Bocşei, Zona I.T.L., Zona Strand, Zona Stadion , Zona Ţesătorilor, str. Splaiul Coriolan Brediceanu, str. N. Titulescu, str. Bucegi, str. Banatului, str. Coloman Wallisch.

Creşa nr.4

Zona Bocşei, Zona I.T.L.,Str.N.Titulescu,Zona situata intre Str.Bocsei si Str.Buziasului


Condiţiile de acces/admitere în Crese sunt următoarele:


În perioada 1 Iulie - 15 Iulie a anului în curs,dosarele se depun la sediul DASC LUGOJ, P-ta VICTORIEI,NR.4, Cam. 14 -REGISTRATURA.

Dosarele depuse pentru înscrierea copiilor pentru anul şcolar următor vor fi analizate în baza criteriilor pentru departajarea copiilor la încriere prevăzute şi se va stabili lista cu copiii admişi în limita locurilor disponibile existente, de către Comisia de analiză a dosarelor numită prin Decizia Directorului Executiv al D.A.S.C. Lugoj.

Lista nominală cu copiii pentru care s-a depus dosar de înscriere pentru a frecventa creşa în anul şcolar următor, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs va fi afişată la avizierul existent la sediul Serviciului Creşe, Aleea Brazilor Nr.3 şi la avizierul DASC Lugoj situat in Piaţa VICTORIEI , Nr.4 (sediul PRIMĂRIEI) în data de 19.07 a anului în curs.

Directorul Executiv al D.A.S.C., aprobă prin Decizie, lista cu copiii înscrişi şi admişi pentru a frecventa creşa pentru anul şcolar următor, respectiv perioada septembrie-iunie.

Cererile care nu au putut fi soluţionate vor rămâne înscrise pe lista de rezervă. În momentul în care se eliberează un loc la creşă, pe parcursul anului şcolar acesta va fi ocupat de următorul copil care se află pe lista de rezervă.

Admiterea copilului pentru a frecventa creşa se face în funcţie de locurile disponibile în creşă pentru anul şcolar următor.

Înscrierea copiilor se face pe tot parcursul anulului la sediul Serviciului Crese în limita locurilor disponibile.

Numarul de locuri disponibile in cadrul Serviciului Crese este de 79 pentru noul an scolar 2021-2022 dupa cum urmeaza:

 • Cresa nr.1 - 20 locuri
 • Cresa nr.2 - 20 locuri
 • Cresa nr.3 - 19 locuri
 • Cresa nr.4 - 20 locuri