MĂSURI DE PROTECŢIE CONTRA COVID-19 .PROTEJAŢI-VĂ SINGURI !!!

ISTORIC DASC LUGOJ

   Directia de Asistenta Sociala Comunitara s-a infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 354/2003 , incepandu-si efectiv activitatea la 01.10.2004, prin preluarea structurilor pre-existente: Serviciul protectie sociala si autoritate tutelara, Serviciul public de asistenta sociala si Cantina de ajutor social. Structura D.A.S.C. Lugoj cuprindea la acel moment:

Prin HCL Nr. 54/ 26.08.2004 se infiinteaza Centrul de zi pentru persoane varstnice , aflat in subordinea Serviciului Asistenta Sociala Specializata, acesta incepandu-si efectiv activitatea in 01.10.2005.

Prin HCL Nr. 274/30.11.2005 se infiinteaza Caminul pentru persoane varstnice , activitatea efectiva incepand in luna decembrie 2007.

Prin HCL Nr. 137/ 29.06.2006 se infiinteaza, incepand cu 01.10.2006, Centrul de zi pentru adulti cu handicap neuropsihic si Centrul de zi pentru minori cu handicap neuropsihic prin preluarea Centrului de zi ,, Ingerii sperantei '' si reorganizarea acestuia.

Prin HCL Nr. 99/31.05.2007 se infiinteaza Centrul comunitar de sprijin pentru prevenirea abandonului scolar din Maguri , aflat in subordinea Serviciului Autoritate Tutelara, activitatile in cadrul centrului incepand in luna decembrie 2007.

Prin HCL Nr. 30/28.02.2008 se infiinteaza Complexul de servicii pentru persoane varstnice ,, Sf. Nicolae '' ca urmare a reorganizarii prin comasare a Caminului pentru persoane varstnice cu Centrul de zi pentru persoane varstnice.

Prin HCL Nr. 145/27.05.2009 se infiinteaza Serviciul Crese.

Prin HCL Nr. 175/10.07.2009 se infiinteaza Compartimentul Asistenta medicala comunitara in subordinea Serviciului Asistenta Sociala Specializata.

Sub aspectul legislatiei aplicabile, o scurta retrospectiva cuprinde cronologic:

  1. Legea nr. 2908 din 4 iulie 1921 pentru infranarea vagabondajului si cersetoriei si pentru protectiunea copiilor;
  2. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 454 din 6 aprilie 1957 privind asistenta batranilor pensionari si nepensionari;
  3. Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocatiei de stat pentru copii, abrogat in prezent;
  4. Codul familiei - Legea 4/ 4 ianuarie 1953 ;
  5. Hotararea nr. 586 din 17 mai 1990 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de ocrotire, instruire si recuperare a copiilor si tinerilor handicapati si a celor orfani;
  6. Legea nr. 61 din 22 septembrie 1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in 1999, 2007, 2009;
  7. Norme Metodologice din 28 mai 2008 de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii;
  8. Legea nr. 67/1995 privind acordarea ajutorului social, abrogata in prezent;